БЪЛГАРИЯ

Една Велика История---Един Велик Народ

simeon1.jpg SIMEON2.jpgЗдравейте, мили българчета!


Вие вече можете да четете и да пишете, познавате буквите, можете да смятате. Време е
да се запознаете и с нашата история, с миналото на великия и славен български народ.
От страниците на този учебник ще научите,че ние, българите, сме сред най-древните
европейски народи, че нашата държава е най-старата в Европа, че по нашите земи се
създава човешката цивилизация и още много други неща. Ще знаете за делата на великите
български владетели, за българската култура, за българските книжовници и просветители,
които създадоха заедно с други народи европейската цивилизация. Ще научите защо се
гордеем с това, че сме българи!
Познавайте историята на народа ни и го обичайте! Дървото се крепи на корените си.
Обичта към род и Родина е свещена. Тя се пренася в семейството, сред близките и
приятелите ни и ни кара да работим за Отечеството си. Затова знайте кои сме ние,
българите, какво сме преживели и къде е мястото ни в историята на човечеството.
Помнете, че сте неразделна част от достойния български народ!

Увод на Учебник по Родинознание от Костадин Костадинов

изтеглете учебника от тук:

изтегли

Искаш ли да заличиш един народ, стани възпитател на децата му!
За да има Гражданско Общество, трябва да има Родолюбци !!
За да я има България, трябва всички да участваме във възраждането на Непобедимия Български дух !
Всички заедно да отстояваме интересите на Родината ни !
Правото на народност съществува реално само за онези народи, които ползвайки се от него, могат да го запазят.
Време е всички заедно да работим за България, за да не остане само Историята за България и българите !


Магнус Енодий в своето Похвално слово за крал Теодорих пише; Българите това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал.
Те вярваха, че светът е открит за тях. те никога не се съмняваха в победата си, това е народът, който учудваше света.

Тук ще се постараем да Ви запознаем с най-интересните и велики събития от Историята на България и българите,
започнали още преди 165 година- от новата ера. Началото на българската държавност се поставя в легендарни времена.
ИМЕННИКА на Българските владетели не отразява началото на България и българите а е само искрица от историята ни.

ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ

Дословен превод на Уваровия препис на новобългарски
Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем
Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем.
Гостун, наместникът бидейки, 2 години. Родът му Ерми, а годината му докс твирем.
Курт 60 години държа. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.
Безмер 3 години. А родът на този Дуло, а годината му шегор вечем.
Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. Същото и досега.
Исперих княз 61 години. Родът му Дуло, а годината му верени алем.
Тервел 21 години. Родът му Дуло, а неговата година теку читем.
Севар 15 години. Родът му Дуло, а годината му тох алтом.
Кормисош 17 години. Родът му Вокил, а годината му шегор твирем. Този княз измени рода Дулов, тоест Вихтун.
Винех 7 години. Родът му Укил, а годината му имен шегор алем.
Телец 3 години. Родът му Угаин, а годината му сомор алтем. И този заради друг.
Умор 40 дни. Родът му Укил, а [годината] му дилом тутом.
В Именника липсват имената на хановете Кормесий, Сабин,Токту и Паган.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, трябва да се посочи, че Именникът представлява най-българският писмен документ от първите векове на "Древна Велика България".
Най-вероятно, Именникът е домашен документ излязъл от самата "кухня" на българските владетели.
В него се използва в пълен вид българският календар, използват се владетелски формули, чужди за класическата гръцка и латинска литература,
присъстват имена на български владетели, непознати или чужди за чуждестранните хронисти.
Важно особеност на текста е и отсъствието на християнски понятия, християнски формули и фрази с които изобилстват документите писани през християнската епоха.
Фактът, че той хронологично завършва с Умор показва, че най-вероятно е писан малко след този владетел и преди Омуртаг,
когато се въвежда владетелската фурмула "каназ увиги - от бога владетел".
По-късното му превеждане и многократно преписване в християнска и славянска среда очевидно не са го променили, нито славянизирали.
Заблуждение е, че титлата княз е славянска, тя е българо-аварска и се употребява от владетелите на Авария и България когато все още няма славянски държави.
В Именника изрично се казва, че 515 г. оттатък Дунава е имало "княжение" - т.е, княжество или държава, която петима владетели са управлявали с "обръснати глави".
В своя път българите вероятно са част от Хунорите с владетел Атила.
Или по-точно казано са били част от големия древен народ ХУТОРИ,(ХУНОРИ)
записван от европейските средновековни писатели като ХУНИ, което означава ХОРА ОТ ЕДНА КРЪВ.Тук не мога да бъда по-точен защото намирам различни писания по темата,
затова излагам различните факти и истории.
Много е възможно Атила и Авитохол да са едно и също лице.И ние българите да сме наследници на Атила.
Както казва :Академик Омелян Прицак (специалист по средновековна история) от Университета Харвард, пред една световна аудитория е заявил следното
което ни кара да се чувстваме горди, че сме българи:
В СРАВНЕНИЕ С ПОТОМЪКА НА АТИЛА ЦАР СИМЕОН , ВИЗАНТИЙСКИЯТ ИМПЕРАТОР Е ИЗГЛЕЖДАЛ КАТО ПАРВЕНЮ!
За нас българите особен интерес представлява откритата наскоро в един литовски летопис легенда за произхода на родоначалника на българите Авитохол.
В нея се казва:Ромул и Рем основателите на Рим са отхранени от вълчица,
Парис сина на Приам и троянски княз бил отхранен в пущинака от една женска мечка.
Също така и малкото князче мисикийско,сиреч българско беше откърмено от сърна,след като е било отнесено в горския пущинак за да загине
За да разберем смисъла на името на древния български владетел трябва да обърнем внимание на някои детайли. Авитохол е от рода Дуло, а дул(о) е тракйска дума за род,
семейство срещаща се в тракийски лични имена катоДулас, Дулес, Дулазенис,Дуле-порис.
На широката публика не бе оповестено, че старите българи са отъждествявани с траките в продължение на хиляда години. Само специалистите бяха запознати с това,
че старобългарските оръжия са като тракийските, че жилищата на дедите ни са били като тези на мизите, наричани още българи. Същите тези мизи, от чийто воински качества
Омир бе възхитен.Ние носим кръвта на Максимин Тракиеца, Максимин Дакът, Лъв Бесът, дарданецът Юстиниан (Сабазий) и роденият в Ниш Константин Велики.
Задайте си следния въпрос ?? :: Как така на всички земи където е имало Траки се появяват Българи ?! А траки е имало и в Азия и Европа.
А най-голямата лъжа е че Траките не са имали писменост.Знаците по керамиката открити в Градешница ,Караново,Хотница и други места предхождат шумерския клинопис
и Египетките йероглифи с около 1000 - 2000 години.Писмените знаци от тези места са различни и не са копие на която и да е Гръцка азбука.Алкидамант определя не кой да е,а тракиеца
Орфей като създател на буквите.Твърдението на гръцкия автор е подкрепено от свидетелството на Диодор Сицилийски,който е напълно уверен ,че хората ползвали най-старите букви са траките Орфей и Лин.
В древността са наричани траки а в по-нови времена българи.Истината трябва да се знае!
Никак не е случайно, че само три десетилетия след Освобождението българите нанасят край Одрин унизителна победа над вековният си окупатор Турция.
Не е случайно, че точно българите смазаха при Дойран най-модерната за времето си армия, тази на Великобритания.
За нашите деди Юстиниан Велики казва: Tова е важно и всекимо известно,
че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ невероятна мъжественост и страховита войнственост,
изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги имат по рождениe в кръвта си.

Като Велик Народ Българите създават и най-точния календар и то в изключително ранно време през 2637 г. пр.Хр. той вече бил съвършен.
От няколко месеца живеем в 7524 година, а не в 2016г
Така е съгласно древният български календар, признат още през 1976 г. от ЮНЕСКО за най-стария и точен в света.
Той е по-съвършен и точен от този на древните шумери, вавилонци, китайци. Създаден е през 5508 г.пр.Хр.,(годината се основава на Омуртаговия надпис, в който се споменава Годината на появата на истинския Бог бе 6328, това се отнася за договор с Византия сключен през 823 година.)
докато популярният календар на маите е едва от 9-10 век след Христа.За българския календар има и сведения в китайската летописна книга Шъ Ки съдържаща сведения от легендарно време до 95 г. пр.н.е.

Тук приключвам с увода за да не стана досаден .От следващата страница започвам с най-важните и най-интересни събития в Българската История събрани на едно място.
Надявам се да Ви бъде интересно и поучително. Човек трябва да знае историята на Народа си и да се Гордее ,че е Българин.