БЪЛГАРИЯ

Една Велика История---Един Велик Народ

simeon1.jpg SIMEON2.jpgБъдете Горди Българи

С писането на тези страници, истинската ми цел, е да накарам поне част от българите да бъдат повече патриоти
а не безлични човечета ,който се прекланят пред САЩ , Русия или друга даржава.
Момента в който пиша тези редове бих казал е съдбовен, не само за България, но и за ЕС
Явно трябва нов Тервел ,защото България и Европа пак са заплашени от арабска инвазия ,която може да промени облика на Европа
в близките 20 -30 години необратимо.Това зависи от нас българите !! Ще се опазим ли ??

Историята не е само история, от нея може и поуки да вземем.При прочита на историята ни виждаме ,че има връзка между събитията.
Когато Цар е българин с воля ,който се грижи за интересите на страната си и народа той е почитан и уважаван и успеха е видим.
Когато Цар е някой ,който само привидно изпълнява задълженията си и се грижи само за охолния и спокоен собствен живот, то
страната ни е била малко или много зависима от благоволението на други царе и държави.Което се забелязва особенно сега !!

Такъв Велик Цар след Тервел е и Симеон.Прескачам много години ,но това не означава ,че омаловажавам другите велики български царе,
управлявали България преди него. именно : Кормисош , Телериг , Кардам , Крум , Диценг , Омуртаг , Маламир , Борис. Техният принос към България е неоспорим.
Винаги може да отворите историята и да прочетете за техните велики дела.
Цар Симеон за мен е човека, на когото дължим дори и своето съществуване днес.Защото той прави невъзможното.
За 30 години Той издига България до висините на "универсума" ,българите са равни с римляните/ромей/.
За книжовността той хвърля всички усилия, от един необразован народ ,българите може с право да се каже, че по образованост са наравно с ромейте.
Търговията процъфтява навсякаде из обширните предели на държавата.Строителството е във възход.Велики Преслав е короната в това всеобхватно строителство.
Българската дипломация е дори по-добра от тази на ромейте. Той е един изключителен държавник, какъвто България не познава от дълго време.
Да започнем с книжовността -- в ръкопис от XVII век е открита следната приписка : "Симеон цар български написа много книги и като цар Давид
свиреше на златни струни и повече от всички обичаше книгите". Преди повече от едно столетие известният византолог Алфред Рамбо пише в прочутото си съчинение
"Гръцката империя през X век" : "Симеон бе Карл Велики (Шарлеман) за България , по-образован от нашия Карл Велики и много по-щастлив от него, защото
положи основата на една национална литература". Цар Симеон Велики е имал щастието да привлече вниманието на своя съвременник-творец.И как не,
когато той е бил субект в историята ,двигател на самия исторически процес, и то в истинския смисъл на това понятие.Защото той наистина твори история
и то в голям мащаб.Неговите дела са от такъв характер, имат такава непреходна стойност, че те наистина са история и не могат да бъдат заличени
нито от човешка ръка ,нито от превратностите на съдбата.
За да си обясним големите промени настъпили в българското общество по времето на Симеон Велики трябва да обърнем внимание на едно явление с твърде
големи последици , а именно : усилията за разпространението на българската грамотност, усилията за обучението на възможно по-голям брой българи на писмото
изобретено от славянските първоапостоли и донесено в България от техните следовници.Като тук е мястото да отбележа ,че благодарение на Симеон Велики
спокойно може да кажем ,че това е българска писменост а не "славянска". По замисъл тя е била "славянска"(/слагам го в скоби защото не е вярно -вярното e словени/) но исторически не се е осъществила.
Всъщност кирилицата е създадена тук в България в книжовните центрове Плиска и Велики Преслав и би трябвало да я наричаме Българица..
Симеон поставя началото на българската писменост и българската литература.В най-старото Наумово житие четем :
"Когато направиха Климента епископ, същият благоверен цар Симеон изпрати Наум , неговия другар ,да учителствува вместо него в Кутмичевица - Охрид"
Колкото и да са оскъдни изворите , те все пак свидетелствуват ,че основната задача на Климент а по-сетне на неговия наследник Наум , е била
да учат народа на четмо и писмо , да обучават книжовни дейци и духовни лица.Симеон полага и всички сили за укрепването на българската църква,
и в същото време с не по-малко жар , той се борил срещу византийската църква ! И няма съмнение, че тези негови действия исторически са оправдани.
Въвеждането на български език в литургията, църковната проповед, администрацията , предполагало и изместване на гръцкия елемент, приютил се
преди всичко в българската църква.В края на деветото столетие българската църква получила най-сетне своя пръв епископ на български език -
Климент Охридски.Със своята книжовна и църковна дейност Симеон сплотява народа ,прави го независим от Византия и нейното влияние.
Симеон Велики в писмо до император Роман Лакапин през 896 г. определя българското християнство като независимо, вътрешно неподвластно на чужди шапки.
А българите като коренно население на Балканите, а не като пришълци, каквито нарича именно гърците.
Че населението на нашите земи от най-дълбока древност и през цялото средновековие е едно и също, че говори един и същ език с главните особености на своята фонетика и граматика,
свидетелстват най-важните за историографията антични и средновековни автори като Херодот, Страбон, Овидий, Прокопий Йордан.
Благодарение на този негов подвиг (спокойно може да кажем "подвиг" защото това дело е направено за 30 г) сега България съществува.
Българската писменост и църква са в основата на устояването на националния идеал и дух по време на турското робство.
Ето как едно дело направено от Велик български цар оказва влияние през вековете.
Не напразно се казва : Златния век на България.
Симеон книголюбеца , Симеот строителя ,Симеон завоевателя , Симеон дипломата , Симеон държавника : всяко от тези определения са верни за Симеон.
България е властелина на Балканския полуостров. Симеон води много битки с ромейте за овладяване и господство на полуострова. В битката при Ахелой 917г
той нанася страховит удар на Византия , половин столетие след битката на мястото се виждали още купища кости, както написал византийския историк Лъв Дякон.
За делото на българския владетел напълно приляга мисълта на К.Кларк : "Всичко е станало изведнъж , през живота на едно поколение".
Има хора ,който през целия си живот ,във всяка своя изява ,във всяко свое действие показват необикновеното , изключителното гениалното ;
онова което акумулира в себе си способностите и стремленията на един народ ; онова което дава облика на цяла епоха ; онова ,което е трайно и крие
в себе си непреходни ценности, такива, каквито определят пътя на Човечеството напред. Цар Симеон Велики е от тези хора ,а ние сме негови наследници.
И трябва да подражаваме на него ,да се стремим България да бъде едно добро място за всички български граждани ,независими и свободни- Родолюбци.
Ползвани извадки от книгата на Иван Божилов - Цар Симеон Велики(893-927):Златния век.
Духовното богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде, сподели преди време акад. Дмитрий Лихачов. Съгласните ще стават все повече, писа проф. Асен Чилингиров, трудно, бавно, но истината ще се наложи.

Ние българите сме Наследници на най-древната цивилизация,дали на света непреходното от което зависи бъдещето !
Руския академик Дмитрий Лихачов: И чуждите завоеватели не можаха да победят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в
защита на българския народ в плътен строй стояха българският език, писменост и култура!